Csávossy György
Csávossy György
Csávossy György
Csávossy György - költo
Csávossy György élete

Csávossy György: Hervadás havábanHERVADÁS HAVÁBAN

Verseskötete az ismert lírikus legújabb költeményeit nyújtja át az olvasónak szinte az utolsó hónapok termésével bezárólag. A kötet öt versciklust tartalmaz. A Hervadás havában a képekben gazdag őszt, a költő kedvenc évszakát idézi elénk, a természet és az emberi elmúlás számbavételével: „már közeleg az éjjel / s minek is néznék széjjel – / hát játszunk még, már halkan, szépen, / játékszerek Isten kezében.” Az Őzek a havon ciklus Isten oltókése után eseng vad világunkban a végső kéréssel: „…gyilkolunk mi nap mint nap, / így várjuk megváltó fiad, / de benned legyen szánalom, / sírnak az őzek a havon.” A hűséges ciklus a borról, a „leghűségesebb múzsáról” szóló vallomások,  A Székelykő alatt az erdélyi magyarság sorskérdései feletti tűnődések és tépelődések lelki tusái, míg a Címzett ismeretlen ciklus a „szerelembe szerelmes” nosztalgikus lírája, melynek csendes hullámverése hol a józanság partján csobban, hol az álmok fároszának csillogását tükrözi: „Talán a csillagokban / lehet csókod enyém / és úgy távozol karomból, mint hulló égi fény. // Szétporló tünemény.”  

 

 

 

Csávossy György: Hív a harangHÍV A HARANG

A szerző mint "világi rendben"levő keresztény hármas tagolású kötetében "harangozásra", illetve az igehirdetés nem könnyű feladatára vállalkozik, azzal a nem titkolt célkitűzéssel, hogy felébressze lelki szendergésükből a bóbiskoló embereket, hogy "hívja az élőket". S teszi ezt nem a „hivatásos igehirdetők” ajkáról általában gyorsan és különösebb nyom nélkül tovaszálló szóval, hanem bármikor kézbe vehető és újraolvasható írással, hogy így minél többen találkozhassanak életízű, sok-sok személyes tapasztalatot és élményt feldolgozó, gyakorlati tanulságokat is kínálni tudó gondolataival.

 

 

ILYENKOR ŐSSZEL

verseskötet

Csávossy György: Hív a harangNovember a parkban (részlet)

A nyirkos fákon ködfoszlányok lógnak,
lent tejfehérség száll a tó felett,
elszórt morzsák a nyári lakomáról,
az úton rozsdás, sárga levelek.

Az épületnek árkádjai némák,
rég eltűntek a karcsú csónakok,
a fákról pergő cseppek ütemében,
kísértenek csupán a víg dalok...

 

 

Csávossy György: Erdélyi RequiemERDÉLYI REQUIEM

Két filmet vetítünk egymásra ezeken a lapokon: a Requiem és a Feltámadás képsorait - kettőt a sok lehetséges közül, amelyek a huszadik századi Európa leghosszabbra nyújtott kínhaláláról készülnek. Mert ennek a Felfeszítettnek nem szabad botrányosan kimúlnia, hanem végig kell néznie önnön halálát. A kereszt őrizői gondosan vigyáznak: ne csorogjon ki rajta tapintható vér, lelkét magától lehelje ki, amikor ez a lélek végre gyengébbnek bizonyul majd a testnél. Csávossy György verseinek és Kusztos Endre szénrajzainak a tanúsága szerint a lélek még kész, a test bármilyen erőtlen. A lélek még kész minden pillanatban főnixmadárként új alakot ölteni a túlélés reményében és igézetében. Éppen ezért a vers annál inkább őrzi a formát, keresi az ölelkező ritmusok és rímek karjait, minél taszítóbb, formátlanabb, érdekesebb képeket közvetít; s a földből kifordult gyökér, a szilánkosan derékba roppantott törzs soha nem képzelt, természetes folytonosságként tűnik át az emberi sikoly, kiáltás, sóhaj mozdulatába.

 

További megjelent művei:

Csávossy György: Magyarán a borrólMAGYARÁN A BORRÓL

.... Szeresd a bort, benne rejlik a hosszú élet titka. Testnek és léleknek istenáldotta orvossága. Gyógyítja a bánatot, a keserű csalódások sebeit, de testet építő, vért és szívet frissítő, balzsam erejű táplálék is. Élet vize, az örök fiatalságé.

 

 

 

 

 

 

Csávossy György: A bor dicséreteA BOR DICSÉRETE

A sokoldalú szerzőként ismert Csávossy György ebbe az antológiába maga válogatta be legreprezentatívabb műveit valamennyi műfajból, amelyben alkotott: vers, rövid próza, dráma, vallásos irodalom, szakirodalom, amelyeknek oly jellemző emberközeli hangvételükön kívül van még egy többnyire közös vonásuk - a tematikájuk. Azaz arról szólnak, amiben Csávossy György Erdély egyik legkiválóbb szakértője, egy külön iskola megteremtője: a borról. Ezek az írások egy kötetben olvasva szép metszetét adják egy életműnek.

 

 

 

 

Csávossy György: BorászatBORÁSZAT

1963 óta az első Erdélyben megjelenő, magyar nyelvű különálló borászati szakkönyv. A kertészeti hallgatók egyetemi tankönyvként, a kis- és nagyüzemekben gyakorló borászok szakkönyvként egyaránt használhatják. Minden fontosabb gyakorlati és elméleti kérdést ismertet, részletesen foglalkozik a szüreti munkákkal, a borászati helyiségekkel és edényekkel, a szőlő feldolgozásával, a must összetételével, kezelésével, erjesztésével, a kénessav alkalmazásával, a különböző bortípusok készítésével, a bor alkotórészeivel, az egyszerű és stabilizáló pinceműveletekkel, a bor harmóniájának a kialakításával, a különleges minőségű és a szénsavas borok technológiájával, a bor palackozásával, betegségeivel és hibáival, valamint a melléktermékek hasznosításával – olvashatjuk a kötetet ajánló „fülszövegben”.

 

 

 

JÓ BOROKNAK SZÉP HAZÁJA, ERDÉLY

Csávossy György a mezőgazdasági tudományok doktora, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének tiszteletbeli elnöke, érdemes fokozatú tanár, a híres csombordi szőlészeti líceum volt oktatója, majd a Kolozsvári Kertészeti Kar Borászati Tanszékének első vezetője. Több szőlészeti és borászati szakkönyv szerzője, szőlőnemesítő, államilag minősített fajta és fajtajelölt előállítója, valamint hivatalosan bejegyzett bortípus és számos nemzetközi és nemzeti borversenyen díjazott bor készítője. A Román Nemzeti Szőlészeti és Borászati Hivatal, a Magyar Bor Akadémia, a Romániai Jogosított Borízlelők Egyesülete, a Román, illetve a Magyar Írószövetség tagja, aranytollas publicista. Jelenleg a Szent István Egyetem erdélyi tagozatának konzulens tanára. Ez a műve harminc év kutatásának és terepjárásának eredménye, az erdélyi borvidékek eddigi legrészletesebb bemutatója. Történelem, honismeret, és szakirodalom együttvéve, egyformán tükrözi a szerző alapos anyagismeretét és szépírói készségét. Ténygazdagsága révén bizonyára hosszú ideig a legfontosabb tudományos forrásmunkát jelenti majdazoknak, akik Entz Ferenccel szólva Európa szőlészeti térképének ezt a fehérfoltját kívánják közelebbről megismerni.

 

 

VISSZA

Csávossy György
Csávossy György
Irk Réka - ITM
Irk Réka - ITM